آتش سوزی در منطقه صنعتی بوی ۴ هکتار را برای مهار آتش نشانان می سوزاند


اولین پاسخ دهندگان
موتور آتش نشانی Poway از ایستگاه ۱. اعتبار عکس: Poway.org

به گفته مقامات، یک آتش سوزی در حدود چهار هکتار در Powai در روز یکشنبه رخ داد که منجر به تخلیه محدود در پارک صنعتی Brookprinter Place شد.

این آتش سوزی در ساعت ۱۳:۵۲ گزارش شد

طبق گفته اداره کلانتر شهرستان سن دیگو، متات لین از جاده اجتماعی به ریو رئال، و جاده جامعه از سیویک سنتر درایو به استو درایو بسته است.

هلیکوپترهای حاضر در محل آتش را خاموش کردند و واحدهای CalFire San Diego به آتش نشانان Poway کمک کردند.

خدمه گزارش دادند که استقرار رو به جلو را حدود ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر متوقف کردند.

آتش نشانان روز پنجشنبه با آتش سوزی کوچک دیگری در Powai مقابله کردند که برای مدت کوتاهی خانه ها را تهدید کرد.

سرویس ماه خبر