ابری از آنتی بادی های زنان باردار ممکن است به دانشمندان کمک کند تا درمان های جدیدی برای عفونت های کشنده ایجاد کنند


محققان بیمارستان کودکان سینسیناتی می‌گویند درک اینکه چگونه زنان باردار آنتی‌بادی‌های برتر تولید می‌کنند – که برای نوزادان در برابر انواع پاتوژن‌ها ایمنی ایجاد می‌کند – می‌تواند به دانشمندان کمک کند تا واکسن‌ها و درمان‌های بهتری برای بیماری‌های عفونی مختلف بسازند.