افسر بازنشسته BPD در تیراندازی دسته جمعی “قهرمانی در چشمان ما” کشته شد – مدرن خبربوفالو، نیویورک (WIVB) – تیراندازی دسته جمعی در بازارهای تاپس در سمت شرقی بوفالو بعدازظهر شنبه جان ده نفر را گرفت و سه نفر دیگر را مجروح کرد. اطلاعات در مورد قربانیان این فاجعه محدود است. با این حال، ما آرون سالتر، یک بازنشسته را می شناسیم. افسر پلیس بوفالو که به عنوان نگهبان کار می کرد، در تلاش برای محافظت کشته شد […]