انتظار می رود خطوط هوایی در روز شکرگزاری ۵۵ میلیون نفر را جابه جا کنند


انتظار می رود خطوط هوایی ۵۵ میلیون نفر را در روز شکرگزاری حمل کنند – CBS News

اخبار CBS را تماشا کنید


انتظار می رود فرودگاه ها و بزرگراه ها در این هفته شلوغ باشند زیرا انتظار می رود ۵۵ میلیون نفر برای جشن شکرگزاری سفر کنند. آب و هوای نامساعد و قیمت های بالا در حال حاضر برای برخی مشکلات ایجاد کرده است. بیشتر از دانیا باکوس.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.