باشگاه های فوتبال محلی برای کمک به اوکراین پول جمع می کنند – مدرن خبربوفالو، نیویورک (WIVB) — جامعه فوتبال بوفالو آخرین تلاش محلی را برای کمک به مردم اوکراین رهبری می کند. تیم هایی از سراسر غرب نیویورک در “بازی های آبی و طلایی” شرکت کردند تا برای کمک های خارجی پول جمع کنند. لیگ فوتبال ناحیه بوفالو ( BDSL) با FC Buffalo و کلیسای ارتدکس تثلیث مقدس اوکراین همکاری کرد […]