بایرون براون پس از انتقاد از پیشنهاد کوچکتر هند والتون از افزایش مالیات خود دفاع می کند



بوفالو، نیویورک (WIVB) – آخرین پیشنهاد بودجه بوفالو توسط شهردار بایرون براون، خواهان افزایش ۴.۵ درصدی مالیات بر دارایی است که او آن را «افزایش ملایم» می‌نامد. براون در جریان مناظره شهرداری در سپتامبر گذشته، از مالیات پیشنهادی کوچکتر پیشنهادی هند والتون انتقاد کرد. براون هشت ماه پیش گفت: «۳ درصد افزایش مالیات ملایمی نیست.» بنابراین […]