بخشی از US 36 در نزدیکی Superior به دلیل سقوط هواپیما بسته شد – Nice News


شهرستان بولدر، کلرادو (KDVR) — وزارت حمل و نقل کلرادو گفت که خطوط US-36 به سمت غرب در نزدیکی Superior به دلیل یک تصادف جدی بسته شده است.

این حادثه قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح روز دوشنبه رخ داد. اداره پلیس برومفیلد گفت که ترافیک در خروجی West Flatiron Crossing Drive منحرف شده است.

پلیس گفته است که انتظار دارد به دلیل این حادثه تاخیرهای قابل توجهی ایجاد شود.

پلیس تعداد مجروحان این حادثه را اعلام نکرد. اداره پلیس بولدر در حال بررسی علت سقوط است.

این یک داستان در حال تکامل است. . لطفا برای بهروزرسانی دوباره بررسی کنید