برف کاهش می یابد، دمای انجماد – نایس خبر


دنور (KDVR) – شنبه یک روز هشدار دقیق آب و هوا است. بارش های پراکنده باران و برف از صبح امروز تا بعد از ظهر امروز کاهش می یابد.

یک دوش سرگردان در طول شب امکان پذیر است اما تجمع نور انتظار می رود.

دمای هوا تا اواسط دهه ۴۰ بعد از ظهر امروز در آسمان ابری افزایش می یابد.

امشب یک هشدار یخ زدگی با دمای پایین ۳۰ ثانیه داریم، بنابراین گیاهان حساس را بپوشانید.

فردا شاهد بارش‌های پراکنده سبک با دمای دهه ۵۰ خواهیم بود.

احتمال بارش باران و طوفان تا اواسط هفته آینده در پیش بینی باقی می ماند. پس از آن، از روز پنجشنبه شرایط شروع به خشک شدن و گرم شدن می کند.