به دنبال Xterra نقره ای باشید که در جیفکو با خودروی پاترول تصادف کرد


شهرستان جفرسون، کلرادو (KDVR) – کلانتر شهرستان جفرسون در جستجوی یک نیسان Xterra نقره ای است که درگیر یک ضربه و دویدن بوده است.

کلانتر گفت که در نزدیکی خیابان سیمز و خیابان اصلی کول، که در شرق مدرسه راهنمایی سامیت ریج هستند، نیروهای اجرای قانون زیادی حضور دارند.

JCC گفت که Xterra با یک خودروی گشتی برخورد کرده است. مظنونان یک زن و مرد سفیدپوست هستند، اما توضیح خاصی از آنها منتشر نشده است.

Xterra فاقد درهای عقب بوده و به شدت آسیب دیده است. اطلاعات پلاک خودرو منتشر نشده است.

اگر ماشین را دیدید با ۹۱۱ تماس بگیرید.

این یک داستان در حال تکامل است. . لطفا برای بهروزرسانی دوباره بررسی کنید