بیلز-براونز به دلیل پیش بینی برف اثر دریاچه به دیترویت نقل مکان کرد – اخبار مدرنبوفالو، نیویورک (WIVB) – News 4 تأیید کرده است که NFL بازی خانگی یکشنبه را به دلیل طوفان برف ناشی از دریاچه در منطقه غربی نیویورک به دیترویت منتقل کرده است. یکشنبه در فورد فیلد در دیترویت، در حالی که پوشش تلویزیونی در CBS ادامه دارد. فاکتورها […]