تأخیرهای عمده BART، خط ریچموند به Millbrae کاهش یافت – مژه خبر


(BCN) – BART تاخیرهای “عمده” را به دلیل مشکل تجهیزات در یک مسیر در ایستگاه مرکز شهر اوکلند گزارش می کند.

BART در ساعت ۷:۱۲ صبح روز یکشنبه گزارش داد که تأخیر بر مسیرهای انطاکیه، بریسا، ریچموند و سانفرانسیسکو تأثیر می گذارد.

در حال حاضر، هیچ سرویس خط قرمز (ریچموند به Millbrae) در حال حاضر وجود ندارد.

۲۰۲۲ Bay City News, Inc.