ترامپ از ماستریانو در انتخابات فرمانداری پنسیلوانیا حمایت می کند – مژه خبر


دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا سناتور ایالتی را تایید کرد. داگ ماستریانو در انتخابات مقدماتی فرماندار پنسیلوانیا. در حالی که نامزد در نظرسنجی ها دو رقمی شده است، بسیاری از جمهوری خواهان رسمی نگرانند که او نتواند جاش شاپیرو دادستان کل را در انتخابات عمومی شکست دهد. ماستریانو را یک “ناسیونالیست مسیحی” توصیف کرده اند. او همچنین از لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ حمایت می کند، موضعی که برای جلب حمایت ترامپ کلیدی بود.