تریلر «تقوع کابین» ساخته نایت شیامالان یک تعطیلات خانوادگی را نشان می دهد که با آخرالزمان قریب الوقوع به پایان رسید.


اولین تریلر جدیدترین فیلم ام نایت شیامالان به نام «تقوع کابین» روز پنجشنبه منتشر شد. داستان فیلم درباره خانواده جوانی است که در حالی که توسط چهار غریبه مسلح گروگان گرفته شده اند، مجبور می شوند برای جلوگیری از پایان دنیا تصمیماتی بگیرند. تولید اوایل امسال در شهرستان برلینگتون، نیوجرسی انجام شد. در ماه فوریه منتشر خواهد شد. ۳، ۲۰۲۳.