تیراندازی به پسر ۱۴ ساله در وودلاون


یک پسر ۱۴ ساله جمعه شب در وودلاون در جنوب ساید هدف گلوله قرار گرفت.

پلیس شیکاگو گفت که این پسر حدود ساعت ۷:۵۵ بعد از ظهر در حال قدم زدن به بلوک ۶۵۰۰ خیابان جنوبی اینگلساید بود که به شکمش ضربه زد.

پلیس گفت که او به بیمارستان کودکان کومیر منتقل شد، جایی که وضعیت او خوب است.

هیچ کس در بازداشت نبود.