تیم پاتریک با مصدومیت ظاهری زانو زمین را ترک کرد – خبر خوب


صدمین سالگرد، کولو. (KDVR) – تیم پاتریک بازیکن تیم برانکووس پس از گرفتن توپ در تمرین روز سه شنبه گزارش شد که زانویش آسیب دیده و از زمین خارج شد.

بر اساس گزارش های متعدد و براندون کریستال گزارشگر رادیو خبری KOAروی پاتریک کوارتربک هیچ تماسی با گیرنده واید نداشت. کریستال گزارش داد که چندین بازیکن به پاتریک هجوم بردند و زانویی را در اطراف کهنه سرباز گرفتند.

کریستال گزارش داد که پاتریک با یک مربی که پای او را برای حمایت از زانوی راستش نگه داشته بود به سرعت از زمین خارج شد.

این یک داستان در حال تکامل است و با در دسترس قرار گرفتن اخبار بیشتر از مصدومیت پاتریک به روز خواهد شد.