حملات فنتانیل و اسلحه در خیابان های کوئین سیتی – مدرن خبربوفالو، نیویورک (WIVB) — یک یورش در بلک راک مقدار زیادی فنتانیل را از خیابان ها خارج کرد. چندین آژانس صبح پنجشنبه در خیابان های بوفالو بودند و جلوی جنایات خشونت آمیز را گرفتند. همه اینها تابستان گذشته با عملیاتی آغاز شد. اداره کلانتر شهرستان ایری، پلیس بوفالو، FBI و دیگران […]