حمله مردی به ۳ زن در ایستگاه های خط قرمز CTA در نزدیکی لوپ جنوبی – خبرگزاری نیاز نیوز


مردی صبح چهارشنبه در ایستگاه‌های خط قرمز CTA در لوپ جنوبی به سه زن در حوادث جداگانه حمله کرد.

طبق اطلاعات اولیه پلیس شیکاگو، حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح، مرد ۲۹ ساله در نزدیکی سکوی CTA Cermak-Chinatown ایستاده بود که یک شی تیز را بیرون آورد و با چاقو به صورت یک زن ۲۲ ساله ضربه زد.

به گفته پلیس، مرد قصد داشت زن ۲۰ ساله دیگری را با چاقو بزند. پلیس گفت که او از شی تیز اجتناب کرد اما مرد سپس با مشت به صورت او کوبید.

پلیس گفت که او از صحنه فرار کرد و کمتر از ۱۵ دقیقه بعد، به یک زن ۲۳ ساله در ایستگاه CTA روزولت نزدیک شد و با مخروط ساختمانی به او ضربه زد.

پلیس گفت که این جوان ۲۲ ساله و ۲۳ ساله به بیمارستان نورث وسترن مموریال رفتند و در آنجا هر دو وضعیت خوبی داشتند.

به گفته پلیس، مهاجم برای ارزیابی سلامت روان به بیمارستان جکسون پارک منتقل شد.

کارآگاهان منطقه در حال بررسی هستند.