خانواده یک زندانی شهرستان ایری پس از اعلام مرگ مغزی او به دنبال پاسخ هستندبوفالو، نیویورک (WIVB) – مرکز اصلاح و تربیت ایالت نیویورک در حال بررسی علت مرگ مغزی یک زندانی ایری است. شان ریواردان یک زندانی در مرکز هلدینگ کانتی ایری بوده است و خانواده او به دنبال پاسخ هستند. شان مشروب نمی خورد و شان حتی دوست نداشت با مردم باشد […]