خرده فروشان و خریداران به سنتر سیتی باز می گردند، زیرا کارکنان اداری در خانه می مانند


مرکز شهر شاهد رونق در ترافیک و خرده فروشی است، حتی اگر کارکنان اداری دیر برمی گردند. منطقه «سنتر سیتی» در آخرین گزارش خود اعلام کرد: در این محله ۸۰ درصد از فضای خرده فروشی اشغال شده بود که این میزان در ژوئن ۲۰۲۰ تنها ۵۵ درصد و در ژوئن ۲۰۲۱ ۶۹ درصد بود. با این حال، کارکنان ادارات – محرک اقتصادی حیاتی مرکز شهر – تعداد زیادی از آنها برنگشته اند. آنها تنها به ۵۲ درصد از سطح قبل از همه گیری خود در ماه گذشته بازگشته اند.