خطر سیل کم با گرمای شدید آخر هفته – خبر خوب


دنور (KDVR) – هوای خشک این آخر هفته با دمای پایین در دهه ۹۰ احتمال سیل بیشتر را کاهش می دهد.

احتمال وقوع طوفان در روز شنبه ۲۰ درصد و در روز یکشنبه ۱۰ درصد است. خطر سیل ناگهانی کم برای همه اسکارهای سوختگی، از جمله کامرون بک، که جمعه شب اثرات شدیدی را تجربه کرد.

دشت‌های شرقی می‌توانند بادهای شدیدی را در سمت منتهی به همراه بادهای شدید ببینند.

یکشنبه با افزایش در دهه ۹۰ بسیار گرمتر خواهد بود.

از آنجا گرما تا سه رقمی ادامه خواهد داشت و احتمالا روز دوشنبه دمای هوا به ثبت خواهد رسید.

برخی از آنها عقب نشینی خواهند کرد، اما ما در تمام طول هفته در دهه ۹۰ خواهیم بود که هر بعدازظهر با طوفان های پراکنده همراه خواهد بود.