خیابان فیلی به نام رشید والاس ستاره و پسر NBA تغییر نام داد


رشید والاس، ستاره بازنشسته NBA از فیلادلفیا، خیابانی در شهر خود به نام او خواهد داشت. نام این بخش به افتخار دستیار مربی لس آنجلس لیکرز از خیابان W Hunting Park در مقابل دبیرستان سایمون گراس در جمعه تغییر خواهد کرد. والاس در یک شهر نزدیک آلمان بزرگ شد. او علاوه بر مهارت های بسکتبالی، به خاطر فعالیت های انسان دوستانه اش در شهر و سراسر کشور مورد تجلیل قرار گرفته است.