دزد «معمولی» پس از مشت زدن به کارمند فروشگاه در سرتو: پلیس – موشه خبر


EL CERITO، کالیفرنیا (KRON) – مقامات در جستجوی مردی هستند که در یک “حادثه نفرت” در ماه نوامبر دست داشته است. ۹، اداره پلیس ال سریتو روز پنجشنبه اعلام کرد. مظنون که به گفته پلیس یک دزد “عادی” مغازه است، ظاهراً یکی از کارکنان فروشگاه را با مشت زد و از مغازه گریخت.

به گفته پلیس، این حادثه حوالی ساعت ۱۸:۳۰ بعد از ظهر در یک فروشگاه تجاری ناشناس رخ داد که مرد ناشناس در حال توهین لفظی با این کارمند بود. از زبان تحقیر آمیز بر اساس جنسیت کارمند استفاده کنید.

عکس مظنون (بالا) منتشر شده است. پلیس ال سریتو می گوید اگر اطلاعاتی در مورد این حادثه دارید، با شماره ۵۱۰-۲۳۷-۳۲۳۳ تماس بگیرید یا به [email protected] ایمیل بزنید.