دو رستوران در منطقه فیلی در لیست بهترین رستوران های نیویورک تایمز در سال ۲۰۲۲ قرار دارند


دو رستوران در منطقه فیلادلفیا، گابریلا ویتنام در شرق پاسیوناک و انداریو در غرب چستر، در فهرست نیویورک تایمز از ۵۰ بهترین رستوران کشور برای سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند. تایمز تکنیک های پوشش “سکسی” سرآشپز تان نگوین را برجسته کرد. تعهد سرآشپز تونی آندیاریو به مواد اولیه محلی. سال گذشته، سه رستوران Philly در فهرست قرار گرفتند: Down North Pizza، Laser Wolf و Korsak Bagels.