دو نفر در سانحه رانندگی گرند کراسینگ کشته شدند – خبرگزاری نیاز


یک مرد و یک زن در اوایل صبح پنجشنبه بر اثر برخورد خودرویشان با درختی در گراند کراسینگ کشته شدند.

پلیس شیکاگو گفت این مرد که سنش مشخص نیست، در حال رانندگی به سمت شمال در بلوک ۸۱۰۰ جزیره استونی جنوبی بود که کنترل خودرو را از دست داد و حدود ساعت ۱ بامداد با یک درخت برخورد کرد.

پلیس اعلام کرد که او مرده است و زن که سنش مشخص نیست در صحنه بوده است.

واحد حوادث مهم CPD در حال بررسی این موضوع بود.