دیدگاه کلرادو – قسمت کامل ۶/۱۲/۲۲ – خبر خوب


دنور (KDVR) — مت مائورو مجری برنامه درباره خشونت با اسلحه و حقوق سقط جنین با نامزدهای جمهوریخواه سنا در کلرادو ویو صحبت می کند.

هر دو نامزد خشونت با اسلحه را تایید کردند و در مورد یک سری لوایح که اخیراً توسط پارلمان تصویب شده است صحبت کردند.

نماینده ایالت “نرخ جرم و جنایت در حال افزایش است و مردم حق دارند از خود، خانواده و دارایی خود دفاع کنند.” ران هنکس گفت.

با این حال، در مورد موضوع سقط جنین، دو دونده سنا نظرات کاملاً متضادی داشتند.

می توانید قسمت کامل را در پخش کننده بالا و قسمت های جدید را هر یکشنبه ساعت ۷:۳۰ صبح از کانال دو اختصاص داده شده به جزیره کلرادو تماشا کنید.