راهنمای ریشه زایی غیرعقاب هفته اول – مژه خبر


در فصول گذشته، طرفداران فیلادلفیا ایگلز عموماً به تیم خود علاقه داشتند و تمرکز بقیه NFC را روی NFC East تماشا کردند. آنها این کار را در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهند داد، اما علاقه زیادی به روت کردن جانبی برای طرفداران پرندگان در این فصل وجود دارد، به خصوص که آنها یک گزینه اضافی در دور اول در سال ۲۰۲۳ دارند. بنابراین، ما یک راهنمای روت برای آنها ارائه خواهیم کرد. هر هفته. بازی های Non-Eagles در برنامه NFL هستند و بله، من می دانم که بیشتر موارد زیر واضح است.