سخنرانی جیکوبز و زلدین از نمایندگان کنگره در مورد تیراندازی های دسته جمعی؛ جیکوبز علیه فروش AR-15 صحبت می کندلانکاستر، نیویورک (WIVB) — کریس جاکوبز (R-27) در یک کنفرانس مطبوعاتی در یک پست VFW در لنکستر جمعه به ایمنی مدارس پرداخت و گفت که از ممنوعیت فروش AR-15 و همچنین افزایش حداقل ها حمایت می کند. سن خرید اسلحه تا ۲۱ سال. نامزد فرمانداری ایالت نیویورک به او پیوست […]