سلمان رشدی، نویسنده، ظاهراً از ناحیه گردن، مظنون را در بازداشت با چاقو زد.CHAUTAQUA، NY (WIVB) – یک مظنون پس از حمله به سلمان رشدی صبح روز جمعه روی صحنه در مؤسسه Chautauqua و نویسنده در بازداشت دستگیر شد. در ساعت ۱۱ صبح با رشدی نویسنده کتاب آیات چتانی قرار بود مصاحبه شود. زمانی که شخصی به آمفی تئاتر حمله کرد و با چاقو به گردن یک مرد ۷۵ ساله در شمال نیویورک ضربه زد. […]