سهام Comcast کاهش می یابد زیرا شرکت نتوانست برای اولین بار مشتریان پهنای باند جدید اضافه کند


پس از اینکه این شرکت اعلام کرد که در سه ماهه دوم سال جاری برای اولین بار در تاریخ خود مشتریان پهنای باند جدیدی اضافه نکرده است، سهام Comcast بیش از ۹ درصد سقوط کرد. بزرگترین ارائه دهنده اینترنت کشور با رقابت شدید Verizon Fios و ارائه دهندگان خدمات بی سیم مانند T-Mobile و AT&T مواجه است.