سوپرنچرال ۲۰۲۲ کوئینتا برانسون اکنون شامل برادران وارنر می شود. فرآیند


کوئینتانا برانسون یک قرارداد انحصاری چند ساله با برادران وارنر، تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی محبوب او «ابوت ابتدایی» امضا کرده است تا پروژه‌های جدیدی را منحصراً برای پلتفرم‌های مختلف خود توسعه دهد. اوایل سال جاری، فیلی بومی نامزد چندین جایزه امی شد و به عنوان یکی از “۱۰۰ فرد تاثیرگذار” مجله تایم انتخاب شد.