صاحبان جنکین تاون West Ove Grill را برای افتتاح یک پیتزا فروشی آجری با اجاق های آجری تأسیس کردند.


صاحبان West Ave Grille در جنکین‌تاون اعلام کرده‌اند که قصد دارند پیتزافروشی Pizza Wheel، یک پیتزا فروشی آجر و ملات در ۳۱۴ Old York Rd را افتتاح کنند. در جنکین تاون، رستوران جدید ساندویچ های لذیذ، پاستا و اقلام ویژه سرو می کند.