عصر پنجشنبه یک مرد از نیروهای مسلح در محله حیات پایین کشته شد


(BCN) – پلیس اعلام کرد یک مرد در پی تیراندازی پنجشنبه شب در محله Lower Height سانفرانسیسکو کشته شد.

تیراندازی در بلوک ۴۰۰ خیابان رز حدود ساعت ۲۱:۱۵ گزارش شد.

هیچ کسی دستگیر نشد و پلیس سانفرانسیسکو هیچ اطلاعات مشکوکی منتشر نکرد. بلافاصله نام مردی که فوت کرده است ممکن نبود.

حق چاپ ۲۰۲۲ Bay City News, Inc.