علت آتش سوزی در ارتفاعات برادوی هنوز در دست بررسی است – موسی مگ


ماشین آتش نشانی سن دیگو
اعتبار عکس: با احترام، اداره آتش نشانی و نجات سن دیگو.

این هست سازمان آتش نشانی و نجات سن دیگو روز شنبه علت آتش سوزی در یک خانه چند طبقه در ارتفاعات برادوی را بررسی کرد.

بر اساس حساب توییتر SDFD، آتش سوزی برای اولین بار در خیابان تولی ۶۳۲۳ گزارش شد. خدمه شش دقیقه بعد در صحنه حاضر شدند.

این سخنگو تصریح کرد: آتش نشانان در مدت ۲۰ دقیقه آتش را مهار کردند.

یکی از سخنگویان صلیب سرخ محلی آمریکا برای کمک به ساکنان ساختمان که بدون هیچ آسیبی تخلیه شدند، فراخوانده شد.

مشخص نیست در زمان شروع آتش سوزی چند نفر در خانه بودند، چه میزان خسارت به ساختمان وارد شد یا از کجا شروع شد. علت هنوز در دست بررسی است.

ماه سرویس خبر