فستیوال تمام روز پورت ریچموند پیروگی با بیش از ۱۰۰ فروشنده و موسیقی زنده


جشنواره پورت ریچموند پیروگی قرار است شنبه ۳ آگوست بازگردد. ۲۰ از ساعت ۱۲ تا ۶ بعد از ظهر در Gaul & Co. خانه مالت در خیابان ایندیانا. در طول روز بیش از ۱۰۰ فروشنده غذا، نوشیدنی و صنایع دستی داخلی و خارجی را بررسی کنید. موسیقی زنده، دی جی ست و فعالیت های خانوادگی برای بازدیدکنندگان رایگان خواهد بود.