فعال سازی سلول MAIT ممکن است در پیامدهای کشنده در موارد شدید COVID-19 نقش داشته باشد

فعال سازی سلول MAIT ممکن است در پیامدهای کشنده در موارد شدید COVID-19 نقش داشته باشدفعال سازی سلول MAIT ممکن است در پیامدهای کشنده در موارد شدید COVID-19 نقش داشته باشد


این مقاله توسط ترجمه کلمه به کلمه از منبع اصلی تهیه شده است لذا طبیعی است که از نظر نگارشی مشکلاتی داشته باشد

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *