فیلادلفیا با رویدادهای پاپ آپ تابستانی استخر برای نوجوانان، نجات غریق آینده را استخدام می کند


پارک‌ها و تفریحات فیلادلفیا به دنبال جذب نسل بعدی ناجیان غریق بخش با برنامه‌های پاپ آپ برای کودکان ۱۳ سال و بالاتر در استخرهای سراسر شهر در تابستان امسال است. فیلی بیش از هر شهر بزرگ دیگری در آمریکا استخرهای شهری برای هر ساکن دارد، اما تنها ۸۰ درصد آن تابستان امسال به دلیل کمبود نیروی کار باز خواهد بود. هر ۱۶ سال یا بیشتر که دوره گواهینامه را گذرانده باشد می تواند تابستان آینده یک محیط بان شود.