قیمت گاز شهرستان سن دیگو دوباره کاهش یافت – موزس مگ


یک ماشین در یک پمپ بنزین در نزدیکی محوطه دانشگاه ایالتی سن دیگو در ماه سپتامبر دیده می شود.  5، 2018 (مگان وود/این منبع)
یک ماشین در یک پمپ بنزین در نزدیکی محوطه دانشگاه ایالتی سن دیگو نمایش داده می شود. (مگان وود/این منبع)

میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در شهرستان سن دیگو پس از ثبت رکورد در روز شنبه برای پنجاه و نهمین روز متوالی کاهش یافت و به ۹ دهم سنت کاهش یافت و به ۵۳۵۷ دلار رسید که پایین ترین رقم از ۶ مارس است.

بر اساس ارقام AAA و سرویس اطلاعات قیمت نفت، میانگین قیمت از زمان رسیدن به رکورد ۶۳۷۳ دلار در ۱۵ ژوئن، شامل هفت دهم سنت در روز جمعه، ۱۰۱۶ دلار کاهش یافته است.

این رقم ۹.۸ سنت کمتر از هفته گذشته و ۶۵.۶ سنت بیشتر از یک ماه پیش است، اما ۱۰۰۴ دلار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

داگ شاپ، یک خودروساز کالیفرنیای جنوبی گفت: «با نزدیک شدن به پایان سفرهای جاده ای تابستانی، ممکن است شاهد آرامش بیشتری در پمپ باشیم، اما کاهش قابل توجهی در تقاضای سوخت پس از آخر هفته روز کارگر محتمل است. مدیر ارتباطات

میانگین قیمت ملی با ۱.۳ سنت کاهش به ۳۹۶۵ دلار برای ۶۰مین روز متوالی از زمان بالاترین رکورد رسید. از زمان رسیدن به بالاترین قیمت ۵۰۱۶ دلاری در ۱۴ ژوئن، ۱۰۵۱ دلار کاهش یافته است.

میانگین نرخ ایالتی نسبت به هفته گذشته ۱۱.۹ سنت و نسبت به ماه قبل ۶۶.۶ سنت کاهش داشت، اما نسبت به سال قبل ۷۷.۹ سنت کاهش داشت.

– سرویس شهر خبر