مجروح شدن ۳ پسر در تیراندازی در ارتفاعات آرچر – خبرگزاری نیاز


سه مرد جوان در تیراندازی پنجشنبه شب در آرچر هایتس زخمی شدند.

پلیس شیکاگو گفت که در یک پمپ بنزین در بلوک ۴۳۰۰ خیابان ۴۷ غربی بودند که فردی در گرین تاهو تیراندازی کرد.

پلیس گفت که یک پسر ۱۶ ساله از ناحیه پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان استروگر منتقل شد و وضعیت او خوب است.

پلیس اعلام کرد که یک پسر ۱۷ ساله از ناحیه پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در وضعیت پایدار به همان بیمارستان منتقل شد.

یک جوان ۱۸ ساله از ناحیه پای راست مورد اصابت گلوله قرار گرفت. پلیس گفت که او در شرایط خوب به بیمارستان کوه سینا منتقل شده است.

هیچ کس در بازداشت نبود.