مردی در ای. سزار چاوز و آی-۳۵ – خبرگزاری نیاز


آستین (KXAN) – اداره پلیس آستین به دنبال مردی است که اواخر یکشنبه شب مردی را در خیابان سزار چاوز و بین ایالتی ۳۵ با چاقو زخمی کرد.

پلیس گفت که این مرد حوالی ساعت ۱۱:۳۰ شب با چاقو مورد اصابت چاقو قرار گرفت و مظنون و مقتول همدیگر را می شناختند.

EMS شهرستان آستین تراویس گفت که امدادگران به سرعت یک بزرگسال را در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل کردند.