مرد بوفالو متهم به قتل و تجاوز – اخبار مدرنبوفالو، نیویورک (WIVB) – یک مرد ۲۲ ساله بوفالو صبح روز دوشنبه در دادگاه شهر بوفالو به اتهام قتل و تجاوز محاکمه شد. جاشوا ادی به قتل درجه دوم، یک جنایت هوش مصنوعی و یک مورد محکوم شد. تجاوز جنسی یک جرم خشن درجه دو است. ادی متهم است […]