مرد مسلح آلن تاون به دلیل مجروح کردن دو نفر در ژوئیه ۲۰۲۱ محکوم شد – اخبار مدرنبوفالو، نیویورک (WIVB) – یک مرد بوفالو پس از مجروح شدن دو نفر در یک حادثه تیراندازی در ژوئیه ۲۰۲۱ در بوفالو، از سرنوشت خود مطلع شد. خوزه آ. کاستیلو ۳۰ ساله به هشت سال زندان و پس از آن پنج سال زندان محکوم شد. سال‌ها انتشار تحت نظارت. حدود ساعت ۲ بامداد در ۸ ژوئیه ۲۰۲۱، کاستیلو تیراندازی کرد […]