مرد مورد اصابت گلوله به پا، تحقیقات پلیس – اخبار اخیربوفالو، نیویورک (WIVB) – پلیس بوفالو پس از مجروح شدن مردی از ناحیه پا، درخواست کمک کرد. پلیس گفت که آنها قبل از ساعت ۲ بامداد سه شنبه در نزدیکی خیابان کنت و خیابان هاگتون به این تماس پاسخ دادند. این مرد ۳۵ ساله بود. به ECMC منتقل شد و در شرایط پایدار لیست شد […]