مسائل اورژانسی برای خانواده هواداران Edercare – خبرگزاری نیاز


آستین (KXAN) – یک گروه تامین کننده جمعیت برای ساکنان نیازمند در منطقه آستین می گوید طرفدارانش خسته شده اند.

Family Eldercare روز سه شنبه آزاد شد ترتیب فعلی فن به دلیل مشکلات تامین به تعویق افتاده است.

می‌توانید با قرار دادن طرفداران در وب‌سایت Family Eldercare در رادرفورد لین، نورث آستین، یا با اهدای کمک مالی به وب‌سایت Family Eldercare کمک کنید.

به عنوان بخشی از درایو هواداران تابستانی ۲۰۲۲، KXAN میزبان یک رویداد حذف طرفداران در ۱۵ جولای است.