مصدومیت جاستین فیلدز – خبرگزاری نیاز


شانه جاستین فیلدز چه خبر؟ پاتریک فینلی، مارک پوتاچ و جیسون لسر را برای یک باخت دیگر – و نگرانی های مصدومیت حذف کنید.

قسمت های جدید «هلاس دیسکورد» به طور منظم همراه با داستان های جمع آوری شده منتشر می شود صفحه اصلی پادکست. همچنین می توانید از هر کجا که پادکست خود را دریافت می کنید به Hellas Fitna گوش دهید. پادکست اپل، پادکست گوگل، نورانی، Spotify و خیاطی.