مظنون خشونت خانگی مقامات را به تعقیب انسان از غرب کووینا سوق می دهد


اداره پلیس وست کووینا سه شنبه شب یک وسیله نقلیه را از غرب کووینا در مناطقی از جنوب لس آنجلس در بزرگراه ها و خیابان های کم عمق تعقیب کرد.

پلیس غرب کووینا تایید کرده است که راننده در ارتباط با یک حادثه خشونت خانگی، از جمله حمله خانگی تحت تعقیب است.

سرعت ماشین به بیش از ۱۰۰ مایل در ساعت رسید، زیرا راننده همچنان از پلیس فرار می کرد.

با ادامه تعقیب و گریز پلیس غرب کووینا، گشت بزرگراه کالیفرنیا بلافاصله به تعقیب و گریز ملحق نشد.

برای جزئیات بیشتر در مورد این داستان لبه برگردید.