موضوع باز یکشنبه NFL، هفته ۷


اکثر طرفداران فیلادلفیا “چهار در برابر چهار” به بازی ۵ NLCS خواهند پیوست، زیرا فیلی ها به دنبال دریافت XX خود در Padres هستند. برای کسانی از شما که علاقه مند به بحث در مورد اکشن پیرامون NFL هستید، ممکن است از کابوی ها، جاینت ها و هر تیم دیگری که در اینجا شما را آزار می دهد متنفر باشید.