ناحیه مدرسه فیلادلفیا وب سایت جدیدی را برای امتیاز دهی به زیرساخت ها، استفاده از امکانات مدرسه رونمایی کرد


ناحیه مدرسه فیلادلفیا فرآیند برنامه ریزی تسهیلات را در ماه مارس راه اندازی کرد، فرآیندی یک ساله برای بررسی هر یک از بیش از ۲۰۰ ساختمانی که توسط ناحیه اداره می شود. در ۲۶ آوریل، منطقه یک وب سایت برای ردیابی نمرات هر مدرسه در شرایط، استفاده و استفاده از امکانات آن راه اندازی کرد.