نگاهی به قدیمی ترین قایق آتش نشانی جهان: ادوارد ام. کاتربوفالو، نیویورک (WIVB) – ممکن است قایق آتش نشانی ادوارد ام. کوتر را دیده باشید که به طور پیوسته در امتداد دریاچه ایری حرکت می کند. کشتی Cherry Red را به سختی می توان از دست داد زیرا با ۱۱ گره دریایی حرکت می کند. این زیبایی سه قایق آتش نشانی را تکمیل کرد. برای آتش نشانی بوفالو. کاتر علاوه بر خاموش کردن شعله مجهز به یخ شکن است. […]