پسر ۱۷ ساله ای در حین رانندگی در محله پشت میدان مورد اصابت گلوله قرار گرفت – خبرگزاری نیاز


یک پسر ۱۷ ساله بامداد یکشنبه در حین رانندگی در پارک برایتون از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

پلیس شیکاگو گفت که پسر حدود ساعت ۳:۳۰ صبح در بلوار ۴۳۰۰ بلوار جنوب غربی در حال پیاده روی به سمت شمال بود که صدای شلیک گلوله شنید و احساس درد کرد.

پلیس گفت که او به بیمارستان استروگر منتقل شد، جایی که وضعیت او وخیم گزارش شده است.

هیچ کس در بازداشت نبود.