پس از تصادف یک خودروی پلیس آستین در برنت در بزرگراه ۱۸۳، هیچ آسیبی گزارش نشد


آستین (کگزان) – پس از اینکه یک افسر پلیس آستین در یک تصادف در عصر جمعه درگیر شد، هیچ آسیبی گزارش نشده است.

در این حادثه یک خودروی اداره پلیس آستین و یک وسیله نقلیه دیگر رخ داد. این اتفاق در جاده برنت نزدیک بزرگراه ۱۸۳ رخ داد.

ویدئوی دوربین TxDOT در منطقه یک واحد پلیس را در کنار خود نشان می دهد.

پلیس آستین اعلام کرد که این یک تصادف تصادفی نبوده و راننده دیگر که درگیر شده بود تا زمان پاکسازی در صحنه باقی ماند.